1. เลือกสินค้าที่สนใจ

– เลือกสินค้าที่สนใจทาง www.24gadgetpremium.com

– เพื่อความสะดวกในการเลือกสินค้า ลูกค้าสามารถคลิกที่สินค้าทั้งหมด จะพบกับสินค้าประเภทต่างๆ

   ที่แบ่งหมวดหมู่ไว้ ทำให้ง่ายต่อการเลือกชมสินค้ามากขึ้น

– กรณีต้องการค้นหาสินค้า ให้พิมพ์สินค้าที่ต้องการลงในกล่อง Search Item ที่อยู่ด้านบนสุดของเว็บ

   หากไม่พบสินค้าที่ต้องการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามได้ค่ะ

เลือกสินค้าที่สนใจ
ติดต่อเจ้าหน้าที่

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อสอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้าที่สนใจ จาก 3 ช่องทาง ดังนี้

@24gadgetpremium (มี @ นำหน้าด้วยนะคะ)

089-144-1141 หรือ 02-136-2425 # 14

info@24gadgetpremium.com

3. ขั้นตอนเสนอราคาและวาง Artwork

– เจ้าหน้าที่ออกใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าสรุปตัวสินค้าและคอนเฟิร์มใบเสนอราคากลับมา

– หลังจากคอนเฟิร์มใบเสนอราคาแล้ว ทางบริษัทจะนำ logo ลูกค้าวางบนสินค้า

  เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพชิ้นงานเบื้องต้น

– ลูกค้าคอนเฟิร์ม Artwork กลับมาทางอีเมล หรือทางไลน์ (ตามช่องทางที่ติดต่อไว้กับเจ้าหน้าที่)

หมายเหตุ : ค่าสินค้ายังไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

เสนอราคาและวาง Artwork
ชำระมัดจำ 50%

4. ชำระมัดจำ 50% ก่อนดำเนินการผลิต

ลูกค้าชำระมัดจำ 50% พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการยืนยันเริ่มดำเนินการผลิต

วิธีชำระเงินมี 4 ช่องทาง คือ

4.1  ผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี   บจก.บิ๊ก โอ   เลขที่บัญชี 710-2-52415-7

ชื่อบัญชี   บจก.บิ๊ก โอ   เลขที่บัญชี 102-0-69240-4

4.2 สั่งจ่ายเช็ค เขียนเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท บิ๊กโอ จำกัด เท่านั้น

4.3 เครดิตการ์ด โดยรับชำระยอด 10,000 บ. ขึ้นไป

4.4 เงินสด สามารถชำระได้ที่ บริษัท บิ๊กโอ จำกัด (ดูแผนที่บริษัท ติดต่อเราคลิก)

5. ดำเนินการผลิตสินค้า

– บริษัทใช้เวลาผลิตสินค้า 20-30 วัน โดยระยะเวลาการผลิตอาจเร็วหรือช้ากว่าที่ระบุไว้ ขึ้นอยู่กับ

  จำนวนและประเภทสินค้า

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายแจ้งวันจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ

ผลิตสินค้า
ส่งมอบสินค้า

 

6. ส่งมอบสินค้า

– ลูกค้าชำระค่าสั่งสินค้าส่วนที่เหลือ 50% ก่อนดำเนินการส่งมอบสินค้า