กระเป๋าเป้พับได้

in stock
SKU: G640152

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : สมาคมวิชาการไฟฟ้า อเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ

ชื่อสินค้า :  กระเป๋าเป้พับได้

โลโก้ที่สกรีน : สกรีน 1 สี 1 จุด