เเฟลชไดร์ฟไม้ + กล่องโลหะ

in stock
SKU: G620141

 

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : โครงการเด็กไทยแก้มใส

ชื่อสินค้า : เเฟลชไดร์ฟไม้ (Wooden Flash Drive)

บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม : กล่องโลหะทรงยาว 

โลโก้ที่สกรีน :  เลเซอร์บนเเฟลชไดร์ฟ 1 จุด, สกรีนบนกล่อง 1 สี 1 จุด