หัวแปลงปลั๊กไฟ Travel Adapter

in stock
SKU: G620140

 

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) 

ชื่อสินค้า : หัวปลั๊กแปลงไฟ Travel Adapter  

โลโก้ที่สกรีน :  สกรีน 1 สี 1 จุด