Gift Set พรีเมี่ยมไอที (พาวเวอร์แบงค์ + แฟลชไดร์ฟ + ปากกา + บรรจุในกล่องโลหะ)

in stock
SKU: G620124

 

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :  PAE Thailand

ชื่อสินค้า : Gift Set ไอที  ประกอบด้วย “พาวเวอร์แบงค์+แฟลชไดร์ฟ+ปากกา+บรรจุในกล่องโลหะ”

บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม : กล่องกระดาษสีน้ำตาล 

โลโก้ที่สกรีน : สกรีน 1 จุด บนตัวสินค้า , สกรีน 1 จุด บนกล่องเหล็ก