แฟลชไดรฟ์ไม้ (Wooden Flash Drive)

in stock
SKU: G620109

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : Panasonic

ชื่อสินค้า : เเฟลชไดร์ฟไม้

บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม : ซองพลาสติกใส

โลโก้ที่สกรีน :  เลเซอร์ 1 จุดบนสินค้า