กิฟต์เซต พรีเมี่ยม

in stock
SKU: G620106

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อสินค้า : กิฟต์เซต พรีเมี่ยม

ภายในเซต :

สมุดโน๊ตพรีเมี่ยม

– ผลิตจากวัสดุ : หนัง PU

– ขนาด : A5

ปากกาพรีเมี่ยม

– ผลิตจากวัสดุ : พลาสติก / หนัง PU

– ขนาด : W.1.9 x L.11 Cm.

กระเป๋านามบัตรพรีเมี่ยม

– ผลิตจากวัสดุ : หนัง PU

– ขนาด : L.8 x H.10.5 Cm.

กระเป๋าพวงกุญแจพรีเมี่ยม

– ผลิตจากวัสดุ : หนัง PU

– ขนาด : L.6.5 x H.10 Cm.

โลโก้ที่สกรีน : บนกล่อง 1  สี 1 จุด