สายชาร์จ USB 3 หัว

in stock
SKU: G620091

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อสินค้า :  สายชาร์จ USB 3 หัว
(Micro USB , Lightning for IOS ,Type-C USB)

โลโก้ที่สกรีน : สกรีน 1 สี 1 จุด