รีโมทพรีเซนไร้สาย หรือ เลเซอร์พอยเตอร์

in stock
SKU: G620089

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ชื่อสินค้า :  รีโมทพรีเซนไร้สาย หรือ เลเซอร์พอยเตอร์

บรรจุภัณฑ์ : กล่องจั่วปัง มีโลโก้

โลโก้ที่สกรีน : สกรีน 1 สี 1 จุด (สินค้า+กล่อง)