Set ไอที  ประกอบด้วย “แฟลชไดร์ฟ+ปากกา+บรรจุในกล่อง”

in stock
SKU: G620055

 

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ชื่อสินค้า : Set ไอที  ประกอบด้วย “แฟลชไดร์ฟ+ปากกา+บรรจุในกล่อง”

บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม : กล่องจั่วปัง และกล่องโลหะ

โลโก้ที่สกรีน : สกรีนลงบนกล่องและสินค้าทุกชิ้น