กระเป๋า Shopping

in stock
SKU: G620047

 

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :  บริษัท แก๊ส โซลูชั่น จำกัด

ชื่อสินค้า : กระเป๋า Shopping

ขนาด : L.37 x H.38 Cm.

โลโก้ที่สกรีน : สกรีน 1 จุด 1 สี