สมุดโน๊ตเครื่องคิดเลข ขนาด A5 พร้อมปากกา

in stock
SKU: G620044

 

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :  ตลาดน้ำ 4 ภาค

ชื่อสินค้า :สมุดโน๊ตเครื่องคิดเลข ขนาด A5 พร้อมปากกา

ขนาด : W.14 x H.18 cm.

โลโก้ที่สกรีน : สกรีน 1 จุด 1 สี