กระเป๋า Shopping

in stock

 

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :  บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อสินค้า : กระเป๋า Shopping

ขนาด : L.35 x H.35 Cm.

โลโก้ที่สกรีน : สกรีน 2 จุด 1 สี