Gift Set 2 ชิ้น พรีเมี่ยม 

in stock
SKU: G620028

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :  การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อสินค้า :  Gift Set 2 ชิ้น พรีเมี่ยม

  • กระบอกน้ำ สแตนเลส
  • แก้วน้ำ สแตนเลส

โลโก้ที่สกรีน : สกรีน 1 สี บนสินค้าและกล่อง