Gift Set 4 ชิ้น พรีเมี่ยม 

in stock
SKU: G620027

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :  บริษัท วี ที แหนมเนือง จำกัด

ชื่อสินค้า :  Gift Set 4 ชิ้น พรีเมี่ยม

  • สมุดโน๊ตปกหนัง
  • Flash Drive OTG  ความจุ 8 GB
  • ปากกา
  • กล่องใส่นามบัตร

โลโก้ที่สกรีน : สกรีน 1 สี บนสินค้าและกล่อง