กระเป๋าเสริมเดินทาง กระเป๋าจัดระเบียบใบใหญ่ (Travel Bag)

in stock

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :   โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

ชื่อสินค้า :  กระเป๋าเสริมเดินทาง กระเป๋าจัดระเบียบใบใหญ่ (Travel Bag)

โลโก้ที่สกรีน : สกรีน 1 สี 1 จุด