Gadget Gift Set 4 ชิ้น พรีเมี่ยม

in stock
SKU: G620002

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด

ชื่อสินค้า :  Gadget Gift Set 4 ชิ้น พรีเมี่ยม (เม้าส์ไร้สาย+พาวเวอร์แบงค์+แฟลชไดร์ฟ+ปากกา)

  • Power Bank  ความจุ 10,000 mAh
  • Flash Drive OTG  ความจุ 8 GB และรองรับ USB 2.0
  • ปากกา
  • เม้าส์ไร้สาย

โลโก้ที่สกรีน :