Gadget Gift Set 2 ชิ้น พรีเมี่ยม

in stock
SKU: G620001

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :  บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อสินค้า :  Gadget Gift Set 2 ชิ้น พรีเมี่ยม (กล่องนามบัตรโลหะ+แฟลชไดร์ฟ)

  • กล่องนามบัตรโลหะ
  • Flash Drive OTG  ความจุ 8 GB และรองรับ USB 2.0

โลโก้ที่สกรีน : สกรีน 1 สี บนสินค้า