กิฟต์เซต พรีเมี่ยม

in stock
SKU: G630034

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อสินค้า : กิฟต์เซต พรีเมี่ยม

ภายในเซต :

สมุดโน๊ตพรีเมี่ยม / พาวเวอร์แบงค์ / กระบอกน้ำ / ปากกา

โลโก้ที่สกรีน : บนกล่องและสินค้า 1  สี