Gift Set 4 ชิ้น

in stock
SKU: G630032

 

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : ชมรมความร่วมมืผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์ไทย

ชื่อสินค้า : Gift Set 4 ชิ้น

ประกอบด้วย “สมุดโน๊ต+แฟลชไดร์ฟ+ปากกา+กล่องใส่นามบัตร”

บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม : กล่องกระดาษจั่วปังสีเหลืองทอง 

โลโก้ : สกรีน 1 สี  1 จุด บนตัวสินค้า