ปากกาพรีเมี่ยม (Business Pen Premium)

in stock
SKU: G630030

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : Mining Group Phat Co., Ltd.

ชื่อสินค้า : ปากกาพรีเมี่ยม (Business Pen Premium)

บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม : กล่องปากกาพรีเมี่ยม

โลโก้ : เลเซอร์โลโก้ 1 จุดบนสินค้า