กิ๊ฟเซ็ทสมุดใส่โทรศัพท์พร้อมปากกา

in stock

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : บริษัท ซันโบว์ จำกัด

ชื่อสินค้า : กิ๊ฟเซ็ทสมุดใส่โทรศัพท์พร้อมปากกา คละสี

บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม : กล่องกระดาษ

โลโก้ :  ปั๊มจมโลโก้ 1 จุดบนสินค้า