ที่เย็บกระดาษ

in stock
SKU: G630017

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :   บริษัท มาร์โค่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ชื่อสินค้า :  ที่เย็บกระดาษ

โลโก้ที่สกรีน : สกรีน 1 สี 1 จุด