เเฟลชไดร์ฟปากกา (Pen Flash Drive)

in stock

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ชื่อสินค้า : เเฟลชไดร์ฟปากกา (Pen Flash Drive)

บรรจุภัณฑ์ :  กล่องโลหะบรรจุ

โลโก้ที่เลเซอร์ :  บนเเฟลชไดร์ฟ 1 จุด , กล่องโลหะ 1 จุด