Power Bank + กล่องกระดาษแข็ง(กล่องจั่วปัง)

in stock
SKU: G630005

 

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ชื่อสินค้า : พาวเวอร์แบงค์ (Power Bank) 

บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม :  กล่องกระดาษแข็งสีขาว (กล่องจั่วปัง) 

โลโก้ที่สกรีน :  สกรีน  1 จุด บน Power Bank , สกรีน 1 จุด บนตัวกล่อง