Power Bank + กล่องกระดาษแข็ง(กล่องจั่วปัง)

in stock
SKU: G630004

 

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : บริษัท วาย แมทริกซ์ จำกัด

ชื่อสินค้า : พาวเวอร์เเบงค์ 10,000 MAh. มี USB 2 Port (Power Bank LED )

บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม :  กล่องกระดาษ (กล่องจั่วปัง) 

โลโก้ที่สกรีน :  สกรีน 1 สี 1 จุด บน Power Bank