เครื่องชั่งน้่ำหนักกระเป๋าเดินทาง 

in stock
SKU: G640095

 

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : Agile Distribution (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อสินค้า : เครื่องชั่งน้่ำหนักกระเป๋าเดินทาง 

บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม : กล่องกระดาษสีขาว

โลโก้ :  โลโก้ 1 สี 1 จุด