แก้วชงอัตโนมัติ Auto Stirring Mug 

in stock
SKU: G640094

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : อาหารเสริม Collagen tri plus-c

ชื่อสินค้า : แก้วชงอัตโนมัติ Auto Stirring Mug 

โลโก้ที่สกรีน : สกรีน 1  สี 1 จุด

น้ำหนักสินค้า : 310 กรัม