กิฟต์เซต พรีเมี่ยม

in stock
SKU: G640078

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : บริษัท โทมัส เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อสินค้า : กิฟต์เซต พรีเมี่ยม

ภายในเซต :

สมุดโน๊ตพรีเมี่ยม

– ผลิตจากวัสดุ : หนัง PU

– ขนาด : A5

ปากกาพรีเมี่ยม

– ผลิตจากวัสดุ : พลาสติก / หนัง PU

– ขนาด : W.1.9 x L.11 Cm.

กระเป๋านามบัตรพรีเมี่ยม

– ผลิตจากวัสดุ : หนัง PU

– ขนาด : L.8 x H.10.5 Cm.

กระเป๋าพวงกุญแจพรีเมี่ยม

– ผลิตจากวัสดุ : หนัง PU

– ขนาด : L.6.5 x H.10 Cm.

โลโก้ : ปั๊มจมบนสินค้า  1 จุด