Power Bank พาวเวอร์แบงค์ชาร์จแสงอาทิตย์พร้อมเข็มทิศ + กล่องกระดาษแข็ง(กล่องจั่วปัง)

in stock
SKU: G640073

 

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ชื่อสินค้า : พาวเวอร์แบงค์ชาร์จแสงอาทิตย์พร้อมเข็มทิศ + กล่องกระดาษแข็ง(กล่องจั่วปัง)

ความจุ  : 8,000 mAh

บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม :  กล่องกระดาษแข็ง (กล่องจั่วปัง) 

โลโก้ที่สกรีน :  เลเซอร์  1 จุด บน Power Bank