ซองกันน้ำซิปล็อค

in stock

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

ชื่อสินค้า : ซองกันน้ำซิปล็อค (Waterproof Ziplock Case)

คุณสมบัติ : กันน้ำ

โลโก้ที่สกรีน :  สกรีน 1 สี 1 จุด