สมุดปกหนังมีสายรัด

in stock
SKU: G640063

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ชื่อสินค้า : สมุดปกหนังมีสายรัดในตัว

โลโก้ที่สกรีน :  ปั๊มจมโลโก้  1 จุด