แฟลชไดร์ฟโลหะสีเงิน (Silver FlashDrive)

in stock
SKU: G640059

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : บริษัท เวิลด์ เลิร์นนิ่ง ฮับ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

ชื่อสินค้า :  แฟลชไดร์ฟโลหะสีเงิน (Silver flashDrive)

ความจุ : 8 gb.

โลโก้ : เลเซอร์บนเเฟลชไดร์ฟ  1 จุด

บรรจุภัณฑ์พิเศษ : กล่องโลหะ