แฟลชไดร์ฟ OTG (OTG Flashdrive)

in stock
SKU: G640031

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : UN Environment

ชื่อสินค้า :  แฟลชไดร์ฟ OTG (OTG Flashdrive)

โลโก้ : เลเซอร์บนเเฟลชไดร์ฟ  1 จุด