แฟลชไดร์ฟคริสตัล(Crystal USB)

in stock
SKU: G640030

ายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อสินค้า :  แฟลชไดร์ฟคริสตัล(Crystal USB)

โลโก้ : เลเซอร์บนเเฟลชไดร์ฟ 1 จุด

บรรจุภัณฑ์พิเศษ : กล่องโลหะ เลเซอร์ 1 จุด