แฟลชไดร์ฟการ์ดแบบโลหะ (Metal Card Flash Drive)

in stock
SKU: G640018

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า : บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด

ชื่อสินค้า : แฟลชไดร์ฟการ์ดโลหะ 8 gb.

วิธีสกรีน :  เลเซอร์ 1 ตำแหน่ง