กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ แบบมีสายสะพาย

in stock
SKU: G640107

รายละเอียดผลงานชิ้นนี้

ลูกค้า :บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ชื่อสินค้า :กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ แบบมีสายสะพาย

โลโก้ที่สกรีน : บนกระเป๋า 1  สี 1 จุด